Η Μαρία Μυλώση, είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και ενεργό μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2005. Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έλαβε το 2004 το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στο Δίκαιο του Διαδικτύου, από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris 1-Panthéon Sorbonne). To 2014 αναγορεύτηκε Δρ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  και σήμερα είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ίδιο Πανεπιστήμιο με γνωστικό αντικείμενο τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) και τις επερχόμενες αλλαγές στο πεδίο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Παράλληλα με την ενεργή άσκηση της δικηγορίας, ασχολείται και με τα ακαδημαϊκά τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όσο και σε επίπεδο επιστημονικών δημοσιεύσεων. Είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας Δικαίου Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (www.itlaw.uom.gr) και αναλαμβάνει την επιμόρφωση Δικηγόρων, Πληροφορικών, Συμβούλων και στελεχών επιχειρήσεων και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.