Μίνα Ζούλοβιτς, Δικηγόρος L.L.M, Zoulovits-Kontogeorgou Law Firm, Digital Transformation & Privacy Legal Expert, Μέλος του Multistakeholder Expert Group για την παρακολούθηση της υλοποίησης του GDPR (E-Commerce Europe Team). Η Μίνα Ζούλοβιτς είναι Συνέταιρος Δικηγόρος στο Δικηγορικό Γραφείο Ζούλοβιτς - Κοντογεώργου, ειδική στο Δίκαιο Ηλεκτρονικών Συναλλαγών και το Δίκαιο Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω σε νομικά θέματα σχετικά με το Digital Transformation των εταιρειών τόσο στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στο δημόσιο (e-government), και ασχολείται με σύνθετα, στρατηγικά νομικά ζητήματα για μια σειρά πελατών από διάφορους κλάδους της αγοράς (ενδεικτικά αγορά καπνικών, πετρελαιοειδών, ένδυσης και υπόδησης, καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων, προϊόντων λογισμικού, ηλεκτρικών ειδών, τραπεζικός τομέας, ασφαλιστικός τομέας κλπ.). Επίσης, εξειδικεύεται στον τομέα της προστασίας δεδομένων για πάνω από 15 χρόνια, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τόσο εκτιμήσεις συμμόρφωσης, στρατηγική λήψης αποφάσεων, εφαρμογή διαδικασιών, σύνταξη σημαντικών νομικών κειμένων όσο και το νομικό χειρισμό περιστατικών data breach, καθώς και την εκπροσώπηση πελατών σε ακροαματικές διαδικασίες ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
Η Μίνα είναι εκλεγμένο μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής και νομική σύμβουλος του GRECA (Greek E-Commerce Association μέλους του E-Commerce Europe). Έχει υπάρξει σύμβουλος του Δημοσίου σε θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που περιλαμβάνουν περίπλοκα ζητήματα ασφάλειας, απορρήτου, ψηφιακής υπογραφής και ψηφιοποίησης των διοικητικών εγγράφων, καθώς και μέλος στις Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές για την εφαρμογή των Οδηγιών 83/2011/ΕΕ και 11/2013/ΕΕ , καθώς και για τη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό εμπόριο και την τροποποίηση του νόμου 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή.