Ο κος Νικόλαος Πιτσούλης είναι κάτοχος Πτυχίου Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποψήφιος Διδάκτωρ στο τομέα Μετεωρολογίας – κλιματολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη διοίκηση και διαχείριση - Έργων Πληροφορικής, με Υπηρεσίες Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων στον Τομέα των Νέων Τεχνολογιών και με τη Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων με βάση τις Νέες Τεχνολογίες.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει υπάρξει υπεύθυνος στην προετοιμασία και υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, αφιερωμένων στην προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Επίσης, έχει μεγάλη εμπειρία στην διοίκηση επιχειρήσεων καθώς και στο σχεδιασμό και διοίκηση μεγάλων έργων.  Έχει υπάρξει συντονιστής ανθρωπίνου δυναμικού πληθώρας προγραμμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί από διάφορες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, όπως είναι η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, η Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού κ.α.

Τέλος, έχει συμμετάσχει ενεργά στη σύνταξη μελετών και τεχνικών δελτίων, στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων, σε διακρατικά έργα που αφορούν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων.

Διαθέτει 30ετη εκπαιδευτική εμπειρία καθώς επίσης εμπειρία και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και εργαλείων εκπαίδευσης στους τομείς της Διοίκησης Έργων και στην Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Γνωρίζει άπταιστα την Αγγλική γλώσσα και είναι πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO).