9o Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Ν.e-Θέμις

Προσωπικά Δεδομένα & Δικηγορία
Μια νέα πραγματικότητα – Ένα νέο κεφάλαιο στο νομικό κόσμο

Epirus Palace / Ιωάννινα / 11-12 Μαΐου 2018
19-05: Φωτογραφίες 9ου Συνεδρίου  
 
ethemis sponsor
 
ethemis sponsor
 
ethemis sponsor
 
ethemis sponsor
 

ethemis sponsor

Προσωπικά Δεδομένα & Δικηγορία: Μια νέα πραγματικότητα – Ένα νέο κεφάλαιο στο νομικό κόσμο

Στις 11 - 12 Μαΐου 2018 και 14 ημέρες πριν  την έναρξη ισχύος του Nέου Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), τα Ιωάννινα γίνονται το επίκεντρο του δικηγορικού κόσμου, για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το νέο Κανονισμό, το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το ρόλο των δικηγόρων σε αυτό, αλλά και για άλλα συναφή ζητήματα.
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης καθώς και χρήσιμο ενημερωτικό υλικό
To συνέδριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 6 θεματικές ενότητες και τους αντίστοιχους ομιλητές.
 

9o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Νομικών eΘέμις


  18:00 – 18:30, Παρασκευή 11 Μαΐου


Έναρξη
Δημήτρης Χρ.Αναστασόπουλος, Δικηγόρος, ΜΔ Ποινικών Επιστημών, Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.e-Θέμις, ΔΣ ΔΣΑ

Χαιρετισμοί
Γεώργιος Μπατζαλέξης, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Επίτιμος Αρεοπαγίτης

Λεωνίδας Κοτσαλής, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τέως τακτικό Μέλος της Α.Π.Δ.Π.Χ.     ethemis conference 2018

Bιογραφικά Σημ. Ομιλητών

Ι. Το νέο τοπίο στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 25 Μαΐου 2018


 

  18:30 – 21:00, Παρασκευή 11 Μαΐου


Προεδρία: Γεώργιος Μπατζαλέξης, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Επίτιμος Αρεοπαγίτης


Μέρος Α: 18:30 – 19:50


Ευγενία Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διευθύντρια Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Δίκαιο και Πληροφορική", τέως αναπληρώτρια Πρύτανη Παν/μίου Μακεδονίας
Θέμα: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων πριν και μετά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 Ε.Ε.

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τακτικό μέλος της Α.Π.Δ.Π.Χ., τέως αν.Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Θέμα: Ιδιωτικότητα & επιχειρηματικότητα

Φίλιππος Μίτλεττον, Δικηγόρος, DEA Διεθνούς Δικαίου, τέως Προϊστάμενος τμήματος ελεγκτών της Α.Π.Δ.Π.Χ.
Θέμα: Πίσω από τις λέξεις του Γενικού Κανονισμού

Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος, Εγκεκριμένος Καθηγητής Νομικής – Πανεπιστήμιο Paris 13/IdEF, ιδρυτής του www.IPrights.gr
Θέμα: Κατανοώντας την κινδυνοκεντρική προσέγγιση του Γενικού Κανονισμού

19:50 – 20:00: Διάλειμμα


Μέρος Β’: 20:00 – 21:00


Γιώργος Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θέμα: Το νέο τοπίο για τις επιχειρήσεις στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων

Μίνα Ζούλοβιτς, Δικηγόρος, Συνεταίρος Δικηγορική Εταιρεία Ζούλοβιτς -Κοντογεώργου, GDPR Expert Group Member, DG Justice (ECommerce Europe Team)
Θέμα: Υπεύθυνοι Επεξεργασίαs - O δύσκολος δρόμος των… επιχειρηματικών αποφάσεων - Από το Gap Analysis στο Implementation

Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος, Δικηγόρος, ΜΔ Ποινικών Επιστημών, Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.e-Θέμις, ΔΣ ΔΣΑ
Θέμα: Ο δικηγόρος ως υπεύθυνος επεξεργασίας


21:00 – 21:30: Ερωτήσεις – Συζήτηση


21:30: Δεξίωση

ΙΙ. Οι μεγάλες καινοτομίες του GDPR και ο ρόλος του Δικηγόρου


  09:30 – 11:30, Σάββατο 12 Μαΐου


Προεδρία: Νικόλας Κανελλόπουλος, Δικηγόρος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη & Διευθυντής του Ινστιτούτου για την Προστασία της Ιδιωτικής ζωής, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία, του Διεθνούς Οργανισμού European Public Law Organization - EPLO


Δρ.Αλέξανδρος Βαρβέρης, Αναπλ. Διευθυντής Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Θέμα: DPO: Ο νέος ρόλος στις επιχειρήσεις

Γρηγόρης Λαζαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, τέως αν. μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Πιστοποιημένος νομικός εμπειρογνώμονας για την προστασία δεδομένων (CEPE L PS) σε ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρεσίες (IT based products and services) στο γερμανικό φορέα πιστοποίησης European Privacy Seal (EuroPriSe)
Θέμα: Παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων: ενέργειες επιχειρήσεων και οργανισμών πριν την επιβολή κυρώσεων

Σπύρος Τάσσης, Δικηγόρος, LLM, Πρόεδρος της Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας
Θέμα: Η σημασία της σωστής εκτίμησης αντικτύπου (DPIA) για τα προσωπικά δεδομένα

Γρηγόρης Τσόλιας, Δικηγόρος ΜΔ Ποινικών Επιστημών, Μέλος (αν.) ΑΠΔΠΧ, Μέλος Expert Group E.C. GDPR-Police Directive 680/16, Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Υπ. Δικ. για τον ΓΚΠΔ και την Οδηγία 680/16
Θέμα: Ειδικές υποχρεώσεις του DPO κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του (ευθύνη, εχεμύθεια, ασφάλεια)

Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Βρυξελλών, αν.Μέλος της Α.Π.Δ.Π.Χ.
Θέμα: Πιστοποίηση στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

Νόπη Τιντζογλίδου, Δικηγόρος, τέως Δ/ντρια νομικών θεμάτων συνδρομητών και προσωπικών δεδομένων Ομίλου ΟΤΕ.
Θέμα: Οι ενέργειες του νομικού συμβούλου για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τον Κανονισμό GDPR.


11:30 – 12:00: Ερωτήσεις – Συζήτηση


12:00 – 12: 30: Coffee break

ΙΙΙ. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διαδίκτυο & Ποινικό Δίκαιο


  12:30 – 13:30, Σάββατο 12 Μαΐου


Προεδρία: Δημήτρης Χρ.Αναστασόπουλος, Δικηγόρος, ΜΔ Ποινικών Επιστημών, Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.e-Θέμις, ΔΣ ΔΣΑ


Γεώργιος Παπαπροδρόμου, Ταξίαρχος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Θέμα: Προσωπικά δεδομένα και έγκλημα στον κυβερνοχώρο

Δημήτριος Γκύζης, Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών, τ. επόπτης ΔΙ.Δ.Η.Ε. Θέμα: «Smart home» ή ο νέος, έξυπνος μεγάλος αδερφός;

Νικόλαος Φιστόπουλος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, Προϊστάμενος του Τμήματος Ακροάσεων
Θέμα: Η Οδηγία 2016/680/ΕΕ («αστυνομική οδηγία») και η ενσωμάτωση της στο εθνικό δίκαιο


13:30 – 13:40: Ερωτήσεις - Συζήτηση


13:40 – 13:50: Διάλειμμα

IV. ΜΜΕ & Δίκαιο


  13:50 – 15:00, Σάββατο 12 Μαΐου


Τάσος Τέλλογλου, Δημοσιογράφος

Σπύρος Τάσσης, Δικηγόρος, LLM, Πρόεδρος της Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας

Αναστάσιος Σπηλιόπουλος, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Ν.e-Θέμις


Παρέμβαση: Φώτιος Πανταζής, Δικηγόρος, LL.M in Law and Government, Νομικός Σύμβουλος Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (Ε.Ι.Ε.Τ.)

Θέμα: Περιφερειακός έντυπος τύπος και πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες: ενίσχυση ή υπονόμευση;


15:00 – 16:30: Διάλειμμα

ethemis conference 2018

Χορηγία Νομικής Βιβλιοθήκης!

V. Κρίσιμα και πρακτικά ζητήματα κατά και μετά την εφαρμογή του GDPR – Μια νέα εποχή στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Μέρος Α’


  16:30 – 18:30, Σάββατο 12 Μαΐου


Προεδρία: Ευγενία Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διευθύντρια Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Δίκαιο και Πληροφορική", τέως αναπληρώτρια Πρύτανη Παν/μίου Μακεδονίας


Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA, CIPP/E, Aντιπρόεδρος HADPP
Θέμα: Η αρχή της διαφάνειας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Μαρία Λυδία Πιστιόλα, EY “Business Integrity & Compliance Management” Senior Consultant,Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, CIPP/E

Θέμα: Η αρχή της Λογοδοσίας και η ανάθεση του βάρους απόδειξης στον υπεύθυνο επεξεργασίας
 

Ευάγγελος Ι. Μαργαρίτης, Δικηγόρος, Δ.Ν., Senior Associate Drakopoulos, CIPP
Θέμα: Χρήση Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης σε αναλογικό και ψηφιακό περιβάλλον

Επαμεινώνδας Στυλόπουλος, Στυλόπουλος & Συνεργάτες, Δικηγόρος, LL.M., ACIArb
Θέμα: Οι επιπτώσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα στα κοινωνικά δίκτυα

Βασίλης Καρκατζούνης, Δικηγόρος (LLM) με ειδίκευση σε ζητήματα προστασίας δεδομένων, κυβερνοασφάλειας και νομικής πληροφορικής, συνιδρυτής της νομικής ιστοσελίδας www.lawspot.gr
Θέμα: Data protection by design and default: Από τη νομική θεωρία στην τεχνολογική πράξη (αναφορά σε πρόσφατα παραδείγματα, όπως η υπόθεση Facebook-Campridge analytica, meltdown and spectre, κ.α.)


Παρεμβάσεις

Χρυσή Χρυσόχου,  Δικηγόρος, με ειδίκευση στο Δίκαιο του Ίντερνετ και των Προσωπικών Δεδομένων (LL.M.), πρόεδρος της ένωσης ασκουμένων και νέων δικηγόρων Ρόδου (ΕΑΝΔιΡ) )
Θέμα: GDPR και digital marketing: μια νέα εποχή (email marketing & cookies)

Στέφανος Ι. Ανδριακόπουλος, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω - Νομικός Σύμβουλος με εξειδίκευση στο Δίκαιο του Διαδικτύου, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και το Ηλεκτρονικό Έγκλημα. www.internetlaw.gr
Θέμα: Η συγκατάθεση στο ηλεκτρονικό εμπόριο υπό το πρίσμα του Κανονισμού 2016/679


18:30 – 18:50: Ερωτήσεις – Συζήτηση


18:50 – 19:10: Διάλειμμα

VI. Κρίσιμα και πρακτικά ζητήματα κατά και μετά την εφαρμογή του GDPR – Μια νέα εποχή στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Μέρος Β’


  19:10 – 21:10, Σάββατο 12 Μαΐου


Προεδρία: Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τακτικό μέλος της Α.Π.Δ.Π.Χ., τέως αν.Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου


Πόπη Καλαμπούκα, Καθηγήτρια ΤΕΙ ΑΜΘ, Μέλος Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Θέμα: Η προστασία γενετικών δεδομένων μετά τον Κανονισμό 2016/679

Μαρία Μπότη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δικαίου της Πληροφορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Θέμα: Το δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση κατά τον Κανονισμό

Μαρία Μυλώση, Δικηγόρος, DESS, Δρ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Θέμα: Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και οι αλλαγές που επιφέρει στην οργάνωση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Χριστίνα Παναγουλέα, Δικηγόρος, LLM - Lex Artis Law
Θέμα: Εργοδότες και εργαζόμενοι απέναντι στα νέα δεδομένα που δημιουργεί ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR (EE) 2016/679

Γρηγόρης Μιχαηλίδης, Γρηγόρης Μιχαηλίδης, ΔΝ, Λέκτορας Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Κοινοτικός Δικηγόρος Κύπρου, Εκτελεστικός Διευθυντής του Thelxis Fund Ltd
Θέμα: Η επεξεργασία των φορολογικών δεδομένων των φυσικών και νομικών προσώπων από τον δικηγόρο.


Παρεμβάσεις

Βίκτωρ Τσιλώνης, DipHE (bcu), LLB (aristotle), LLM (nottingham), PhD (aristotle) Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω / ΕΔΔΑ
Θέμα: Οι Προκλήσεις Συμμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 στους Χώρους Υγείας

Κώστας Βούλγαρης, Financial Lines & Casualty Manager AIG Θέμα: Ασφάλιση της Ευθύνης από διαρροή Προσωπικών Δεδομένων: Η τελευταία γραμμή άμυνας


21:10 – 21:30: Ερωτήσεις – Συζήτηση


  21:30: Λήξη Συνεδρίου

Πληροφορίες Συνεδρίου

Πρόγραμμα

Δείτε το πρόγραμμα του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου.

Oμιλητές

H λίστα ομιλητών, χρόνος και θέμα εισήγησης, βιογραφικά σημειώματα.

Yποστηρικτής

Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
 

Τοποθεσία

Το Συνέδριο πραγματοποιείται στα Ιωάννινα, Ξενοδοχείο Epirus Palace.

support
 

Μεταφορά με Λεωφορείο: για όσους συνέδρους το επιθυμούν μπορούν να μεταβούν στο Συνέδριο με λεωφορείο που θα μισθωθεί για τις ανάγκες του Συνεδρίου.Το κόστος είναι 25 ευρώ (συνολικά) ανά άτομο.

Το λεωφορείο θα αναχωρήσει από τον παράδρομο της Ακαδημίας, πίσω από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη στάση των λεωφορείων την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 στις 9:00. Η επιστροφή από Ιωάννινα θα γίνει την Κυριακή στις 15:00 από το ξενοδοχείο Epirus Palace Hotel.

Το αντίστοιχο ποσό θα πρέπει να κατατεθεί στον ακόλουθο λογαριασμό:  123/480078 – 86 | ΙΒΑΝ GR4401101230000012348007886. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, δικαιούχος: «e-ΘΕΜΙΣ»

 

ethemis congress folder

Μεταφορτώστε εδώ τον Συνεδριακό Φάκελο!


ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΑΠΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗ

Επιλογές συμμετοχής στο Συνέδριο, Iωάννινα 11-12 Μαϊου 2018

ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΑΠΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗ

Congress@ethemis.gr +30 6975.818074

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης καθώς και χρήσιμο ενημερωτικό υλικό

Από 1/1/2018 , σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, ΦΕΚ Α 94-2016, άρθρο 53, επιβλήθηκε στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις νέος φόρος διαμονής. Ο πρόσθετος αυτός φόρος ανέρχεται στα 4 ευρώ το δωμάτιο/ανά διανυκτέρευση για τα ξενοδοχεία 5* και καταβάλλεται από τον πελάτη στην αναχώρηση του.


Πληροφορίες Συμμετοχής και Κόστους

 

 

 General Data Protection Regulation (GDPR) Enforcement Countdown


logo eu
Days
Hours
Minutes
Seconds


Mάθετε Περισσότερα

ethemis congress