Η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις διοργάνωσε το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της με θέμα: Προσωπικά Δεδομένα & Δικηγορία: Μια νέα πραγματικότητα – Ένα νέο κεφάλαιο στο νομικό κόσμο. Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου ήταν: Το νέο τοπίο στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 25 Μαΐου 2018, Οι μεγάλες καινοτομίες του GDPR και ο ρόλος του Δικηγόρου, Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διαδίκτυο & Ποινικό Δίκαιο, ΜΜΕ & Δίκαιο, Κρίσιμα και πρακτικά ζητήματα κατά και μετά την εφαρμογή του GDPR, Μια νέα εποχή στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα