Αthens, May 17-18

ethemis.gr

10o ΠANEΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ e-ΘΕΜΙΣ
«ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» KΤΙΡΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 5Α

Αthens, May 17-18

ethemis.gr

10o ΠANEΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ e-ΘΕΜΙΣ
«ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» KΤΙΡΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 5Α

Αthens, May 17-18

ethemis.gr

10o ΠANEΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ e-ΘΕΜΙΣ
«ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» KΤΙΡΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 5Α

Αthens, May 17-18

ethemis.gr

10o ΠANEΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ e-ΘΕΜΙΣ
«ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» KΤΙΡΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 5Α

01
VENUE ETHEMIS
13
VENUE ETHEMIS
13
VENUE ETHEMIS
5A
VENUE ETHEMIS

SNFCC